ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท มาสเตอร์โฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซื้อ ขาย บ้าน คือ งานของเรา โทร. 02-733-2424     ศูนย์กลางรับฝาก ซื้อ-ขาย บ้าน อาคาร ที่ดิน | ทีมงานคุณภาพ มาตรฐานด้านบริการ ปรึกษา | ฝากซื้อ | ฝากขาย ฟรี | บริษัทขยายธุรกิจรับสมัครพนักงานฝ่ายการตลาดจำนวนมาก ติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทร. 02-733-2424 |

Work with us

header_job

บริษัทฯ รับสมัครงาน ฝ่ายการตลาด (หลายอัตรา)

career

พนักงานประจำ

⊕ เงินเดือน
⊕ ค่าคอมมิชชั่น
⊕ โบนัสไตรมาส (3เดือน/ครั้ง)
⊕ โบนัสสิ้นปี
⊕ ประกันสังคม
⊕ โต๊ะทำงานส่วนตัว
⊕ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
⊕ บัตรพนักงาน
⊕ เสื้อยูนิฟอร์ม 1 ตัว
⊕ นามบัตร 200 ใบ/ปี
* เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 พนักงานอิสระ

⊕ ค่าคอมมิชชั่น
⊕ โบนัสไตรมาส (3เดือน/ครั้ง)
⊕ โบนัสสิ้นปี
⊕ โต๊ะทำงานส่วนตัว
⊕ บัตรพนักงาน
⊕ เสื้อยูนิฟอร์ม 1 ตัว
⊕ นามบัตร 200 ใบ/ปี
* เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 สิ่งที่จะได้รับจากการบริษัทฯ

• บริษัทฯ มีการอบรมให้ฟรีก่อนการปฎิบัติงาน
• มีผู้จัดการดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
• มีรายได้ที่ดี และ มั่นคง
• เรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบ
• ได้รู้จักกับเพื่อนๆ และ มิตรภาพที่ดี
• ร่วมสัมมนา , กิจกรรม , ท่องเที่ยว กับ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

• เพศ ชาย/หญิง
• อายุ 20 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับชั้น ปวช – ปริญญาตรี
• รักงานขาย และ งานบริการ
• รักความก้าวหน้า , มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• ต้องการมีรายได้สูง
• พัก/อาศัย อยู่ในกรุงเทพฯ , ปริมณฑล
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาวุฒิการศึกษา
• รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2ใบ

banner_career

ใบสมัครงาน บริษัทมาสเตอร์ โฮมพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

    ตำแหน่งงานและค่าตอบแทน

  • ข้อมูลส่วนตัว

  • ที่อยู่

  • Attachment

  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็นเท็จ บริษัท มาสเตอร์โฮมพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด อาจพิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

    *ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปภายหลัง ขอบคุณค่ะ*

 

Verification